บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

แนวคิดพื้นฐานของปั๊มสูบจ่าย

2022-02-12

ปั๊มสูบจ่ายเป็นปั๊มปริมาตรพิเศษที่สามารถตอบสนองความต้องการของการไหลของกระบวนการที่เข้มงวดต่างๆ และสามารถปรับการไหลแบบไม่มีขั้นตอนในช่วง 0-100%ปั๊มสูบจ่ายใช้ในการขนส่งของเหลว (โดยเฉพาะของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน)

ปั๊มสูบจ่ายเป็นเครื่องจักรลำเลียงของเหลวชนิดหนึ่ง คุณลักษณะที่โดดเด่นของปั๊มสูบจ่ายคือสามารถรักษาอัตราการไหลคงที่โดยไม่ขึ้นกับแรงดันที่จ่ายออกไป การใช้ปั๊มสูบจ่ายสามารถทำหน้าที่ลำเลียง สูบจ่าย และควบคุมให้สมบูรณ์ได้พร้อมๆ กัน เพื่อทำให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้น เมื่อใช้ปั๊มสูบจ่ายหลายตัว สื่อหลายตัวสามารถป้อนเข้าสู่การไหลของกระบวนการในสัดส่วนที่ถูกต้องสำหรับการผสม เนื่องจากมีความโดดเด่น ปั๊มสูบจ่ายได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านปิโตรเคมี ยา อาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ